Värme offerter

1. Hur fungerar Varme-offerter.se?

Varme-offerter.se drivs av Conrad Financial Services Ou, 12287515. Conrad Financial Services (nedan kallad ”CFS”) utvecklar internetbaserade kanaler för att skapa transparens på tjänstemarknaden till både konsumenter och företags nytta. Varme-offerter.se sammanlänkar företag och privatpersoner och hjälper dig som privatperson att hitta olika företag som utför olika takarbeten. Som Användare är det helt kostnadsfritt att använda tjänsten och du behöver aldrig förbinda dig till att välja något företag som du kommer i kontakt med via Varme-offerter.se. När du skickar en förfrågan via Varme-offerter.se kommer denna förfrågan att matchas med olika företag som utför den tjänsten som du efterfrågar. CFS garanterar att endast noga kontrollerade företag erbjuds möjlighet att svara på din förfrågan. När företaget i fråga har fått ta del av din kontaktinformation är det upp till bägge parter att komma överens om pris, tidplan mm för arbetet.

2. Sekretesspolicy och hantering av Personuppgifter

CFS följer gällande lagar i Sverige och EU vilket innebär att du som användare ska vara trygg med hur den information du lämnar används. När du anmäler en förfrågan sparas din information av Servicestart AB. Servicestart driver ett nätverk av tjänsteföretag som matchar din förfrågan. CFS och Servicestart är personuppgiftsansvariga, enligt Datainspektionens definition och EU lagstiftningen GDPR som skyddar din personliga integritet. När du anmäler en förfrågan via Varme-offerter.se så godkänner du att Servicestart vidarebefodrar dina kontaktuppgifter, dvs namn, email och telefonnummer, till de företag som väljer att svara på din förfrågan. Dessa företag behöver ta del av dessa för att kunna skicka dig sin offert eller erbjudande. De har inte rätt att kontakta dig i något annat syfte än den tjänst du skapat förfrågan om på Varme-offerter.se. Du kan alltid eller när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett e-post meddelande till CFS eller Servicestart.

3. Seriösa och utvalda kontrollerade företag

Varme-offerter.se har inom sitt samarbetsnätverk ett stort antal anslutna företag inom mängder av olika tjänsteområden. För att säkerställa att vi erbjuder en så säker tjänst som möjligt så granskar vi kontinuerligt samtliga anslutna företag så att de möter de följande kriterierna:

  • F-skatt
  • Moms

4. CFS Ansvar

CFS har inte något juridiskt ansvar i affärsuppgörelser som kan komma att ske mellan användare av tjänsten och de företag som är anslutna till nätverket. Detta innebär att användarna av vår tjänst ej är berättigade till att kräva CFS på någon kompensation för eventuella tvister, missförstånd i avtal, oenigheter, bristfälligt utfört arbete, eller andra omständigheter som uppstått mellan Användarna på Varme-offerter.se. Vidare har CFS rätt att stänga av användare från Tjänsten i de fall där vi anser att användaren ej har följt gällande regler.

5. Skyldighet att följa svensk lag & riktlinjer

Det finns ingen ansvarig utgivare på Varme-offerter.se. Varje enskild Användare som skapar en förfrågan på Varme-offerter.se ansvarar själv för den information som ges. Informationen ska vara förenlig med gällande regler, inte vara vilseledande och får inte bryta mot svensk lag. Vidare bör Användarna på Varme-offerter.se uppföra sig respektfullt och professionellt, vilket bland annat innebär att ingen kränkande eller stötande information får publiceras på Varme-offerter.se. Missbruk med uppsåt att skada den tjänst som CFS tillhandahåller är absolut förbjudet, eller att man försöker att skada andra företag och Användares verksamhet genom att exempelvis publicera olämpligt och stötande material eller felaktiga omdömen. Fortsättningsvis så gäller detta även andra otillgängligheter som exempelvis att man har som uppsåt att förstöra CFS eller andra företags och Användares rykte, försök att vilseleda olika företag genom att skicka upprepade förfrågningar, Användare som skapar förfrågningar i syfte att jämföra sina egna erbjudanden med andra företags priser, Användare som skapar flertalet användarkonton och därefter skickar förfrågningar utan intresse av att beställa en tjänst är förbjudet och kommer att leda till omedelbar avstängning. I dessa fall har CFS all rätt att stänga av användaren. Om det finns avsiktlig uppsåt att skada CFS eller dess anställda eller partners Användaren ersätta den skada som åstadkommits.

6. Innehållet på Varme-offerter.se

Oavsett om CFS aktivt arbetar med att säkerställa att all information som publiceras på webbplatsen är helt korrekt, så kan vi inte garantera detta. Användarna äger dock ej rätten att kräva CFS eller dess partners på någon kompensation i de fall det förekommer innehåll som ej är korrekt.

7. Förmildrande omständigheter

CFS är helt befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en så kallad befriande omständighet. Befriande omständigheter som exempelvis myndighetsåtgärder eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

8. Immateriella rättigheter

CFS äger rätt att använda sig av de texter, bildmaterial, logotyper och annat innehåll som publicerats av Användarna på Varme-offerter.se. Äganderätten till detta material eller innehåll stannar dock kvar hos Användaren. Övrigt innehåll på Varme-offerter.se som exempelvis texter, bilder, grafik, logotyper och databasen ägs av CFS.

9. Sanktioner

I de fall användare ej uppfyller de allmänna villkoren på denna sida och som bryter mot svensk lag så har CFS all rätt utan att ange skäl utesluta/stänga av Användaren från tjänsten. Fortsättningsvis så äger CFS rätten att ta bort allt publicerat innehåll från webbplatsen i de fall som vi anser att det är olämpligt eller stötande.

10. Ändringar av de allmänna villkoren

När som helst och utan förvarning så äger Varme-offerter.se rätten att ändra dessa allmänna villkor.

11. Tvist

Eventuella tvister ska avgöras enligt svensk lag i Stockholms tingsrätt.

Värme offerter

Värme-offerter.se är en gratistjänst som hjälper dig att jämföra erbjudanden inom luftvärmepump, solpaneler och bergvärme. Hittills har över 300 000 svenskar använt vårt företags tjänster.

Hemsidan är säkrad med ett SSL certifikat som ser till att all data som skickas mellan vår webbserver och din webbläsare förblir privat och krypterad.

© 2023 Värme offerter